Cenik vadbe

Letna članarina

Letna članarina znaša 10 €. Poravna se v mesecu januarju.

Mesečna vadnina

Vadba dvakrat tedensko ali več 25 €
Vadba enkrat tedensko 15 €