Judo za aktivno preživljanje prostega časa in ohranjanje zdravja

Glavni namen projekta je krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter povečanje dostopnosti prostočasnih programov, predvsem za ranljive skupine prebivalcev Mislinjske in Dravske doline.

Opis projekta.


Nakup blazin za izvedbo dogodkov in prostočasno vadbo juda

V okviru projekta smo pridobili nove judo blazine (tatami) na katerih je možno poučevati judo. Blazine smo razdelili po osnovnih šolah, kjer poteka oziroma bo potekala vadba juda in bodo na voljo tudi ostalim športom ter učencem pri pouku športne vzgoje.

Izvedba Festivalov juda

Na treh lokacijah, v Mislinji, Šentjanžu in Šmartnu pri Slovenj Gradcu smo izvedli t.i. festivale juda, z namenom predstaviti judo kot način aktivnega preživljanja prostega časa in ohranjanja zdravja za vse generacije. Udeležencem smo predstavili tudi šolo padanja, saj so padci glavni vzrok poškodb tako pri otrocih, kot tudi pri starejših.


Partnerji projekta

Judo klub Slovenj Gradec I Judo klub Dravograd I Spotur Slovenj Gradec

Vrednost operacije z DDV: 35.235,28 €
Vrednost sofinanciranja iz EKSRP: 23.132,80 €
Izvedba operacije: januar 2022 – september 2022


PRP LOGO in las
las mdd
eu sklad za regionalni razvoj

Za vsebino odgovarja Judo klub Slovenj Gradec. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.