• Judo vrtec
 • Tekmovalni judo
 • Mala šola juda
 • Aktivne počitnice
 • Judo šola
 • Tekmovalni judo
 • Judo za življenje
 • Judo kate
 • Judo vrtec
 • Tekmovalni judo
 • Mala šola juda
 • Aktivne počitnice
 • Judo šola
 • Tekmovalni judo
 • Judo za življenje
 • Judo kate

Judo zveza Koroške

Judo zveza Koroške je krovna organizacija koroških judo klubov. Skrbimo za razvoj borilne veščine juda in vrednot juda ter gradimo judo skupnost na Koroškem. Zveza je bila vzpostavljena leta 2007, danes pa združuje vse štiri aktivne koroške judo klube, in sicer JK Acron Slovenj Gradec, JK Ravne na Koroškem, JK Dravograd in JK Muta.

Klubi pod okriljem JZK delujejo po skupnem letnem programu in pokrivajo vadbo v Mislinjski dolini, od Mislinje do Šentjanža pri Dravogradu, Mežiški dolini, od Raven na Koroškem do Črne in v Dravski dolini, od Dravograda do Mute. Skupaj so s programi male šole juda in judo šole prisotni na 15 osnovnih šolah, v centrih na Ravnah na Koroškem in v Slovenj Gradcu pa potekajo tudi tečaji za predšolske otroke, nadaljevalni tečaji juda, rekreacija za odrasle in tečaj judo kate. V judo centru v Slovenj Gradcu trenirajo tekmovalci od 14. leta do članov in članic.

Zveza skrbi za koordinacijo in sodelovanje med klubi, razvoj kadrov, komunikacijo z mediji, vodi projekte, razvija nove programe vadbe ter opravlja skupno administrativno delo za svoje članice.