Cenik vadbe

Letna članarina

Letna članarina znaša 10 €. Poravna se v mesecu januarju.

Mesečna vadnina

PROGRAM CENA
Vsi programi razen Judo vrtec 30 €
Judo vrtec (vadba 1-krat tedensko) 15 €

Splošni pogoji vadbe

Vadba poteka celo leto, razen med prazniki in šolskimi počitnicami, v kolikor ni drugače dogovorjeno s trenerjem.

Računi za mesečno vadnino in druge storitve se pošiljajo po elektronski pošti. Račun za tekoči mesec prejmete konec meseca. Rok plačila je do 15. dne v naslednjem mesecu.

Polna mesečna vadnina se zaračuna, če je bil vadeči prisoten na vsaj polovici treningov.

Če je bil vadeči prisoten na manj kot polovici treningov, se prizna 40 % popusta na polno mesečno vadnino.

Mesečna vadnina se ne zaračuna, če je bil vadeči samo na enem treningu ali pa sploh ni bil. Odsotnost je potrebno predčasno sporočiti trenerju.

V primeru dveh vadečih iz iste družine (ožji družinski člani), imata oba 20 % popusta pri polni mesečni vadnini. Prav tako ima 20 % popusta vsak nadaljnji ožji družinski član. Popust se obračuna tudi, če so posamezni ožji družinski člani včlanjeni v različnih judo klubih, če so ti klubi člani Judo zveze Koroške.


S podpisom pristopne izjave:

  • se strinjate s splošnimi pogoji vadbe, sprejmete statut kluba ter ste se pripravljeni ravnati po njem;
  • se zavezujete, da boste po svojih najboljših močeh prispevali k ugledu in krepitvi kluba in Judo zveze Koroške;
  • klubu dovoljujete zbiranje in obdelavo vseh vrst osebnih podatkov in za vse namene, ki so podrobno opredeljeni v Pravilniku o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov in so potrebni za izvajanje temeljnih nalog kluba;
  • Judo zvezi Slovenije (JZS) dovoljujete zbiranje, hrambo, obdelavo in posredovanje svojih osebnih podatkov v obsegu in za namene, ki so opredeljeni v poglavju Obdelava osebnih podatkov Judo zveze Slovenije v Pravilniku o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov;
  • Mednarodni judo zvezi (IJF) dovoljujete zbiranje, hrambo, obdelavo in posredovanje svojih osebnih podatkov v obsegu in za namene, ki so opredeljeni v poglavju Obdelava osebnih podatkov Mednarodne judo zveze v Pravilniku o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov;
  • se zavezujete, da boste mesečno vadnino plačevali redno, letno članarino pa boste plačali ob prejemu računa v mesecu januarju.

Obiskovanje vadbe je na lastno odgovornost.